Samenwerkingspartners

Het NIAZ werkt samen met diverse partners in Nederland en Vlaanderen: 

  • De oprichters van het NIAZ: de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Federatie Medische Specialisten (FMS), en de Patientenfederatie NPCF.
  • De voortrekker van accreditatie in Vlaanderen: Zorgnet ICURO
  • De overheid in Nederland en Vlaanderen, met name de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Vlaamse Zorginspectie.

Daarnaast heeft het NIAZ diverse samenwerkingsovereenkomsten gesloten, zoals met de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), met de schadeverzekeraars MediRisk en Centramed, en met de beroepsorganisatie voor IT-auditors Norea.

Op internationaal niveau werkt het NIAZ samen met Accreditation Canada, Accreditation Canada International, en met de International Society for Quality in Healthcare (ISQua). Het NIAZ is lid van de Council van de ISQua en is lid van de Advisory Committee van Accreditation Canada.

Inloggen

Terug naar inloggen