Strategisch beleidsplan NIAZ 2017-2020

Het strategisch beleidsplan 2017-2020 geeft weer welke koers het NIAZ in de komende periode voor ogen heeft.

NIAZ Nieuws

Jaarberichten

Overige publicaties

Van 31 oktober - 3 november 2016 is het NIAZ bezocht door de ISQua. Ter gelegenheid van dat bezoek heeft de directeur van het NIAZ, Kees van Dun, de bijgaande presentatie gegeven.

Inloggen

Terug naar inloggen