Eindstand stemming NIAZ Jaarprijs per 1 oktober 2017

Klik hier voor een overzicht van de eindstand per 1 oktober 2017.

Saxenburgh Groep ontvangt kwaliteitskeurmerk

De Saxenburgh Groep heeft het NIAZ accreditatiebewijs in ontvangst genomen, de organisatie mag de komende vier jaar wederom het kwaliteitskeurmerk voeren. Het certificaat is op maandag 8 mei door NIAZ-directeur dhr. Kees van Dun uitgereikt.

Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. Het NIAZ ontwikkelt normen op het gebied van kwaliteit en toetst of zorginstellingen hieraan voldoen. Onafhankelijke auditoren van NIAZ hebben in februari een week lang meegelopen in de organisatie, en hebben aan de hand van zogenaamde traceraudits getoetst. Bij een tracer is het zorgpad van een patiënt/cliënt leidend. De auditoren hebben vele openhartige gesprekken gevoerd met bestuurders, medisch specialisten en overige medewerkers. Ook hebben ze gesproken met patiënten, cliënten, familie, bezoek en vrijwilligers. Het auditteam heeft geconstateerd dat de Saxenburgh Groep de zaken op orde heeft en energie steekt in het blijven verbeteren van de zorg.

Het oordeel van NIAZ was positief, daarom mocht de Saxenburgh Groep op maandagmiddag 8 mei NIAZ-directeur Kees van Dun ontvangen. Het welkomstwoord van bestuurder Henri Janssen: “Ik ben trots op de grote betrokkenheid van onze medewerkers en op de zorg die wij leveren.” Kees van Dun vult aan: “De Saxenburgh Groep mag zeker trots zijn op zichzelf. Jullie hebben 97% van alle gouden criteria gehaald, dit doen niet veel zorginstellingen jullie na. Een groot applaus voor jezelf”. Hij reikte het accreditatiebewijs uit aan Karin Zwager, die naast kinderarts ook binnen de Saxenburgh Groep een belangrijke rol vervult bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen.

Spaarne Gasthuis behaalt NIAZ accreditatie

Persbericht Spaarne Gasthuis

Spaarne uitreiking

Reinier de Graaf behaalt NIAZ accreditatie

Persbericht Laurentius Ziekenhuis - 9 juni 2016

Roermond, 9 juni 2016

Uitzonderlijke bekroning kwaliteit Laurentius Ziekenhuis met NIAZ-Qmentum accreditatie

Het Laurentius Ziekenhuis vindt veilig werken en het leveren van goede kwaliteit belangrijk. Het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) controleert iedere vier jaar of het ziekenhuis aan alle geldende kwaliteitsnormen voldoet. Deze week kreeg het ziekenhuis bericht dat de accreditatie, NIAZ-Qmentum, weer behaald is. Bijzonder daarbij was dat het Laurentius het eerste ziekenhuis is dat deze heraccreditatie krijgt toegekend zonder verdere opmerkingen of verbeterpunten. Vandaag werd het certificaat officieel overhandigd.

In april hebben zes auditoren van het NIAZ in het ziekenhuis de kwaliteit van zorg en dienstverlening getoetst door middel van zogenaamde traceraudits. Bij een tracer is het zorgpad van een patiënt leidend. Medewerkers werden aangesproken op de werkvloer en ook patiënten werden bevraagd over de verleende zorg. Het auditteam heeft geconstateerd dat Laurentius de zaken op orde heeft en energie steekt in het blijven verbeteren van de zorg.

Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur: “Kwaliteit heeft de aandacht van iedereen die binnen Laurentius werkt. We zijn erg trots op dit resultaat. We staan voor hoge kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan onze patiënten en laten ons graag toetsen zodat we deze blijven handhaven en eventueel nog verder kunnen verbeteren.”

Kees van Dun, Peter Sanders (kwaliteitsfunctionaris Laurentius Ziekenhuis), Marja Weijers (voorzitter Raad van Bestuur Laurentius Ziekenhuis)

Persbericht ZRTI - 20 mei 2016

Feestelijke uitreiking kwaliteitskeurmerk bij ZRTI

Op 20 mei is in Vlissingen het keurmerk NIAZ/Qmentum officieel uitgereikt bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. Reden voor een feestje, want het ZRTI is het eerste radiotherapeutisch instituut in Nederland dat dit keurmerk heeft behaald. De directeur van NIAZ benadrukte bij de uitreiking dat het ZRTI zorg van zeer hoge kwaliteit levert, zelfs op academisch niveau.
Het keurmerk toont aan dat het ZRTI beschikt over een werkcultuur die gericht is op continue verbetering. Patiënten kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Dit bevestigde de heer van Dun nogmaals bij de uitreiking. Als directeur van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) mocht hij de certificaten voor de locaties Vlissingen en Roosendaal aan medewerkers overhandigen. De plakkaten krijgen een mooie plaats in beide panden van het ZRTI.
De keuze voor NIAZ/Qmentum was snel gemaakt omdat het behandelproces van de patiënt centraal staat, in tegenstelling tot protocollen en procedures die bij veel andere keurmerken de boventoon voeren. Bij het ZRTI staan de zorg en aandacht voor de patiënt voorop. Deze uitreiking was dan ook een kroon op het werk dat alle medewerkers dagelijks verrichten. Tanja Snijders, bestuurder ZRTI, vertelt: “de auditoren waren zeer positief over de medische zorg die we leveren. Deze is meer dan goed. Zij waren onder de indruk van de hoge professionele standaard van de medewerkers en het hoge niveau van de technieken die we gebruiken bij het ZRTI.” Daarmee kan het ZRTI zich meten met grotere organisaties. Ook over de ruimte voor ontwikkeling van medewerkers was men enthousiast evenals over de prestatie om de tweede locatie in Roosendaal te realiseren.
In februari van dit jaar werd het ZRTI drie dagen bezocht door een team van auditoren dat meer dan 800 criteria heeft beoordeeld. Van alle getoetste criteria heeft het ZRTI 97% behaald. Het accreditatieprogramma Qmentum is in 2007 ontwikkeld door Accreditation Canada International in samenspraak met professionals wereldwijd en wordt inmiddels ingevoerd in 27 landen. In Nederland heeft NIAZ de kwaliteitsnorm per 2015 geïntroduceerd.

ZRTI uitreiking

Slingeland Ziekenhuis uitgeroepen tot 'Best Practice' zorginstelling

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is door het NIAZ uitgeroepen tot een ‘Best Practice’ ziekenhuis. De instelling voldoet aan alle kwaliteitseisen die het NIAZ stelt. Daarmee is het Slingeland het tweede ziekenhuis dat erin is geslaagd om aan alle gestelde eisen te voldoen. Deze prestatie leverde naast een heraccreditatie ook het predikaat ‘Best Practice’ op.

Het Slingeland Ziekenhuis is voor de derde keer bezocht door een auditteam van het NIAZ. Daarbij bleek dat het ziekenhuis voldoet aan alle 165 kwaliteitsnormen die het NIAZ stelt.

Uitreiking Best Practice certificaat

Inloggen

Terug naar inloggen