Triora behaalt NIAZ-Qmentum accreditatie

Triora behaalt als eerste verslavingskliniek in Nederland NIAZ-Qmentum accreditatie

Persbericht

Den Haag, 26 juni 2018

Op donderdag 28 juni 2018 ontvangt verslavingskliniek Triora het officiële NIAZ - Qmentum certificaat van het Nederlandse Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) voor haar kwaliteitssysteem. Deze accreditatie geldt voor de periode 2018 tot 2022.

In mei 2018 ontving Triora drie dagen lang auditoren van het NIAZ die de kwaliteit van zorg van Triora kliniek Den Haag grondig hebben doorgelicht. Tijdens deze audit bepaalden de auditoren of Triora voldoet aan de NIAZ-normen voor de kwaliteit van de geleverde zorg en de veiligheid. De kliniek is getest op de normen: zorg op het gebied van middelenmisbruik en verslaving, medicatiebeheer voor maatschappelijke instellingen, infectiepreventie en -bestrijding voor maatschappelijke instellingen, governance en leiderschap binnen een kleine instelling.

Een positief resultaat

Triora voldoet voor 95% aan alle normen. De auditoren hebben prachtige complimenten gegeven over de intensieve begeleiding van patiënten naar herstel middels het Triora Model, het snel en adequaat reageren op vragen van patiënten, het zorgbeleid, de inzet van ervaringsdeskundigheid en het in eigen kracht zetten van medewerkers. ‘Wij zijn ontzettend dankbaar en trots op dit behaalde resultaat. De internationaal erkende accreditatie betekent veel voor ons als verslavingszorg instelling, maar nog meer voor onze patiënten. Dit betekent dat Triora respectvolle, optimistische en deskundige zorg biedt.’ aldus John Kreuze en Michel Odufré, directie Triora.

Één van de voorwaarden voor de accreditatie is de voortdurende borging en verbetering van de kwaliteit. Triora hecht grote waarde aan het continu nastreven van de hoogste kwaliteit van zorg voor de patiënt en gaat vanzelfsprekend ook aan de slag met de verbeterpunten die vanuit het accreditatieproces naar voren zijn gekomen om de accreditatie over vier jaar weer te kunnen verlengen.

Directiewisseling & symposium patiëntparticipatie

Op 20 juni 2018 vond in het Tilburgse ETZ het NIAZ-symposium 'Patiëntparticipatie' plaats.
Leslee Thompson (HSO), Marika Biacsics (NCZ), Simon Malfait (UZ Gent) en Jorien Soethout (NIAZ) inspireerden ca. 160 bezoekers met hun bijdragen.

De middag stond ook in het teken van de NIAZ-directiewissel: CEO Kees van Dun nam afscheid en onze nieuwe bestuurder Ellen Joan van Vliet stelde zich voor. Samen gaven ze het startschot voor Qmentum Global.

De presentaties van de sprekers vindt u hieronder:

NIAZ Jaarprijs 2018

Op 13 november 2018 vindt de NIAZ Jaarprijs 2018 plaats. Welke zorginstelling heeft de beste verbetering in de zorg gerealiseerd? Het NIAZ nodigt alle aangesloten Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen uit om in eigen huis een bijeenkomst te organiseren over concrete verbeterprojecten. Het beste voorbeeld kan ingediend worden voor de NIAZ Jaarprijs 2018.

Hoofdcriterium:
- het voorbeeld draagt aantoonbaar bij aan betere zorg voor de patiënt/cliënt

Subcriteria:
- Het voorbeeld is in de praktijk gerealiseerd;
- Professionals zijn enthousiast over het voorbeeld;
- Het voorbeeld is toepasbaar op andere afdelingen / in andere zorginstellingen.

Verschil met 2017
Het NIAZ plaatst de inzendingen op een speciale website, waar professionals, patiënten en burgers hun stem kunnen uitbrengen. Zo kunnen zorginstellingen aan hun omgeving laten zien waar ze trots op zijn en kan het publiek zijn voorkeur uitspreken. De vijf voorbeelden waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht, gaan door naar de finale. Dat geldt ook voor vijf voorbeelden die geselecteerd worden door de vakjury, op basis van bovenstaande criteria. Tijdens de NIAZ Jaarprijsdag kiest een jury van patiënten/cliënten de winnaar. Deze ontvangt een plaquette en een prijs van 10.000 euro.

Hoe doet u mee?
Op de website https://jaarprijs.niaz.nl/ vindt u vanaf 1 juli 2018 een aanmeldformulier. Hierop vult u de volgende gegevens in:
1. Samenvatting
2. Focus
3. Aanpak
4. Resultaat
5. Succesfactoren
6. Belang voor de zorg

U vult deze gegevens aan met de naam van de zorginstelling en de contactpersoon en het emailadres waarop deze te bereiken is.

Streefdata en procedure

01-04-18

Raad van Bestuur besluit formeel tot deelname

01-07-18

Raad van Bestuur selecteert te nomineren voorbeeld

Uiterlijk 14-08-18

Zorginstelling zendt goede voorbeeld in

1-30 september 2018

Medewerkers, patiënten en zorgconsumenten kunnen digitaal stemmen

op het voorbeeld van hun keuze

02-10-18

Het NIAZ maakt de 5 genomineerden bekend die gekozen zijn door het

publiek en de 5 genomineerden die gekozen zijn door de vakjury

13-11-18

De genomineerden verzorgen een presentatie tijdens de NIAZ Netwerkdag

13-11-18

Een jury van cliënten en patiënten beoordeelt de voorbeelden en

presentaties en kandideert de winnaar

13-11-18

Prijsuitreiking

Inloggen

Terug naar inloggen