Eindstand stemming NIAZ Jaarprijs per 1 oktober 2017

Klik hier voor een overzicht van de eindstand per 1 oktober 2017.

AZ Sint-Maria behaalt NIAZ-accreditatie

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle kan voortaan met trots het NIAZ-accreditatielabel voeren (NIAZ: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Dit internationale kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die hebben bewezen dat hun processen zo zijn georganiseerd dat zij op continue kwaliteitsvolle en patiëntveilige wijze handelen met een cultuur gericht op voortdurende verbetering van kwaliteit en borging van de doorgevoerde verbeteringen. Patiënten, verwijzers, partners en overheden kunnen aldus rekenen op gepaste en verantwoorde zorg.

lees verder....

Revalidatieziekenhuis RevArte heeft als eerste categoraal ziekenhuis in de Benelux de NIAZ-Qmentum accreditatie zonder voorwaarden behaald.

Dit internationale kwaliteitslabel toont aan dat Revalidatieziekenhuis RevArte voor zijn patiënten, samenwerkingspartners en overheden een hoog niveau van kwaliteitsvolle en veilige innovatieve revalidatiezorg levert én over een goed georganiseerde organisatie beschikt die gericht is op continue verbetering. 

Lees verder ....

Het Oogziekenhuis Rotterdam behaalt derde NIAZ-accreditatie

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft voldaan aan de internationale accreditatie van NIAZ-Qmentum. Met deze derde accreditatie toont Het Oogziekenhuis aan dat de organisatie zo is ingericht dat patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars er op kunnen vertrouwen dat er kwalitatief hoogstaande en veilige zorg wordt geleverd en dat deze zorg adequaat wordt geborgd. Tevens toont het ziekenhuis aan dat de bedrijfscultuur gericht is op continue verbetering.

lees verder....

AZ Sint-Lucas behaalt NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel

Van 18 tot 22 september werd AZ Sint-Lucas bezocht door een team van 8 externe auditoren voor een uiterst grondige doorlichting. Aan de hand van meer dan 2000 criteria beoordeelden zij de kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Deze criteria werden rechtstreeks op de werkvloer zelf afgetoetst bij iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces: van bestuur, artsen, managers, verpleegkundigen en staf tot medewerkers van ondersteunende diensten.

Lees verder

Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven ontvangt internationaal kwaliteitslabel

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven heeft het internationale NIAZ-Qmentum label behaald. De accreditatie volgt na een uitgebreide audit die plaatsvond van 3 tot 6 oktober 2017. Een team van externe auditoren geeft het ziekenhuis een uitmuntend rapport: ons ziekenhuis voldoet aan maar liefst 98,4 procent van de kwaliteitsnormen.

Lees verder...

Slingeland Ziekenhuis uitgeroepen tot 'Best Practice' zorginstelling

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is door het NIAZ uitgeroepen tot een ‘Best Practice’ ziekenhuis. De instelling voldoet aan alle kwaliteitseisen die het NIAZ stelt. Daarmee is het Slingeland het tweede ziekenhuis dat erin is geslaagd om aan alle gestelde eisen te voldoen. Deze prestatie leverde naast een heraccreditatie ook het predikaat ‘Best Practice’ op.

Het Slingeland Ziekenhuis is voor de derde keer bezocht door een auditteam van het NIAZ. Daarbij bleek dat het ziekenhuis voldoet aan alle 165 kwaliteitsnormen die het NIAZ stelt.

Uitreiking Best Practice certificaat

Inloggen

Terug naar inloggen