Bureau

Het NIAZ-bureau voert werkzaamheden uit met betrekking tot accreditaties. Dat gaat onder meer om het ondersteunen van zorginstellingen die in voorbereiding zijn op een accreditatie, het begeleiden van auditoren en instellingen tijdens het accreditatietraject, het opleiden van aspirant-auditoren en het ontwikkelen van het normenmateriaal. Ook voert het NIAZ-bureau projecten uit ten behoeve van de afstemming met andere toetsingssystemen.

Zie ook: Missie, visie, waarden van het NIAZ

Medewerkers

Dhr. Kees van Dun
Directeur/Bestuurder
vandun@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Rennie Vellinga
Directiesecretaresse
vellinga@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Paulien Kiezebrink
Secretaresse
kiezebrink@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Miranda Hermsen
Secretaresse
hermsen@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Shama Saltani
Receptioniste
receptie@niaz.nl
030 - 2330 380

.

Mevr. Cathy Bressers
Senior adviseur
bressers@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Iny DeWymmer
Senior adviseur
dewymmer@niaz.nl
030 - 2330 380

Dhr. Freek van der Heijden
Senior adviseur
vanderheijden@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Ria van Mierlo
Senior adviseur
vanmierlo@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Tilly Postelmans
Senior adviseur
postelmans@niaz.nl
030 - 2330 380

.

Dhr. Wim Pustjens
Senior adviseur
pustjens@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Jorien Soethout
Senior adviseur
soethout@niaz.nl
030 - 2330 380

Dhr. Geert Teerling
Senior adviseur
teerling@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Janny Tuijnder
Senior adviseur
tuijnder@niaz.nl
030 - 2330 380

Dhr. Christophe Maes
Senior adviseur
maes@niaz.nl
030 - 2330 380

.

Mevr. Patricia Lahana
Senior adviseur 
lahana@niaz.nl 
030 - 2330380

Mevr. Iris Persijn
Adviseur 
persijn@niaz.nl 
030 - 2330380

Mevr. Inge Nierop
Projectondersteuner Qmentum 
nierop@niaz.nl 
030 - 2330380

Dhr. Hans Valkenburg
Senior adviseur GGZ Nederland
valkenburg@niaz.nl
030 - 2330380

Mevr. Michèle Pecqueux
Senior adviseur
pecqueux@niaz.nl
030 - 2330380

.

Inloggen

Terug naar inloggen