Nieuw bij het NIAZ

Adviseur Iris Persijn

Iris Persijn staat met één voet in Nederland en met de andere in Vlaanderen. “Ik woon in Terneuzen en studeerde sociologie in Gent. Bij ZorgSaam Terneuzen heb ik gewerkt op het terrein van veiligheid en kwaliteit: ik deed calamiteitenonderzoek, was betrokken bij de implementatie van NIAZ-Qmentum, verzorgde trainingen en begeleidde interne audits. ZorgSaam heeft een doorlopende zorglijn, met ambulante zorg, ziekenhuiszorg en langdurige zorg. Het is een uitdaging om dat goed te organiseren, de kwaliteit te bewaken en aan te sluiten bij de wensen van de patiënt en cliënt. Ik heb daar veel geleerd.”

Verschillende werelden

Die kennis brengt Iris nu in de praktijk als adviseur voor het NIAZ. “Ik begeleid acht zorginstellingen in Zuidwest Nederland en Vlaanderen. Daaronder bevinden zich zowel ziekenhuizen als zorginstellingen die langdurige zorg verlenen of die beide combineren. Ziekenhuiszorg en langdurige zorg zijn verschillende werelden, waar je met andere vragen te maken hebt. Zo ben je als zorgverlener in de langdurige zorg – zeker de thuiszorg - veel meer te gast bij de cliënt en gedraag je je daarnaar. In een ziekenhuis is de patiënt te gast. Je blijft als professional dezelfde kwaliteit zorg verlenen, maar de toon verschilt met de setting, de verwachtingen zijn ook verschillend. Dat geldt trouwens ook voor de beschikbaarheid van middelen: in een ziekenhuis is alles aanwezig, thuis moet je alles meenemen.”

Begeleiding is maatwerk

De verschillende zorginstellingen hebben ook ieder een eigen benadering van kwaliteitszorg. Iris: “Dat maakt het voor mij heel boeiend. De begeleiding is altijd maatwerk: de behoefte van de ene instelling verschilt van die van de ander.” Doordat het NIAZ in twee landen actief is en bij allerlei zorginstellingen over de vloer komt, kan het een brugfunctie vervullen. “De Leren van Elkaar-missie van het NIAZ past bij mij. Wat is er mooier dan samen beter worden?”

Qmentum Global

De overgang van NIAZ Qmentum naar Qmentum Global is spannend, vindt Iris. “Het is een mooie stap, waarbij we de patiënt nog nadrukkelijker bij accreditatie betrekken. Ik merk dat zorginstellingen er voor open staan, maar soms ook wel een beetje bezorgd zijn. Hoe pakken ze het aan? Waar moeten ze aan denken? De adviseurs kunnen hen daarbij helpen. Voor mij is het prettig dat het NIAZ een hecht team adviseurs heeft, met korte lijnen: we delen onze kennis intern en helpen elkaar bij vragen.”

Bureau

Het NIAZ-bureau voert werkzaamheden uit met betrekking tot accreditaties. Dat gaat onder meer om het ondersteunen van zorginstellingen die in voorbereiding zijn op een accreditatie, het begeleiden van auditoren en instellingen tijdens het accreditatietraject, het opleiden van aspirant-auditoren en het ontwikkelen van het normenmateriaal. Ook voert het NIAZ-bureau projecten uit ten behoeve van de afstemming met andere toetsingssystemen.

Zie ook: Missie, visie, waarden van het NIAZ

Medewerkers

Dhr. Kees van Dun
Directeur/Bestuurder
vandun@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Rennie Vellinga
Directiesecretaresse
vellinga@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Paulien Kiezebrink
Secretaresse
kiezebrink@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Lous Versluis
Secretaresse
versluis@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Shama Saltani
Receptioniste
receptie@niaz.nl
030 - 2330 380

.

Mevr. Cathy Bressers
Senior adviseur
bressers@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Iny DeWymmer
Senior adviseur
dewymmer@niaz.nl
030 - 2330 380

Dhr. Freek van der Heijden
Senior adviseur
vanderheijden@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Ria van Mierlo
Senior adviseur
vanmierlo@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Tilly Postelmans
Senior adviseur
postelmans@niaz.nl
030 - 2330 380

.

Dhr. Wim Pustjens
Senior adviseur
pustjens@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Jorien Soethout
Senior adviseur
soethout@niaz.nl
030 - 2330 380

Dhr. Geert Teerling
Senior adviseur
teerling@niaz.nl
030 - 2330 380

Mevr. Janny Tuijnder
Senior adviseur
tuijnder@niaz.nl
030 - 2330 380

Dhr. Christophe Maes
Senior adviseur
maes@niaz.nl
030 - 2330 380

.

Mevr. Patricia Lahana
Senior adviseur 
lahana@niaz.nl 
030 - 2330380

Mevr. Iris Persijn
Adviseur 
persijn@niaz.nl 
030 - 2330380

Mevr. Inge Nierop
Projectondersteuner Qmentum 
nierop@niaz.nl 
030 - 2330380

Dhr. Hans Valkenburg
Senior adviseur GGZ Nederland
valkenburg@niaz.nl
030 - 2330380

Mevr. Michèle Pecqueux
Senior adviseur
pecqueux@niaz.nl
030 - 2330380

.

Inloggen

Terug naar inloggen