Training “Normkennis KZi 3.0 (Qmentum)”

De training heeft als doel om kennis en inzicht te geven in en het praktisch oefenen met de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 3.0 (Qmentum).

De training is bestemd voor personen die werkzaam zijn binnen een zorginstelling die de KZi 3.0 (Qmentum) als referentiekader hanteren en die inzicht willen krijgen in het toepassen van dit referentiekader in de praktijk.

Eén dag.

De datum voor de opleiding wordt in overleg met de zorginstelling vastgesteld.
De opleiding wordt verzorgd op locatie waarbij de zorginstelling de trainingslocatie bepaalt en vastlegt.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte over deze training kunt u contact met ons opnemen of het bijgaande formulier invullen.

Inloggen

Terug naar inloggen