Training “Normkennis KZi 2.4”

De training heeft als doel om kennis en inzicht te geven in en het praktisch oefenen met de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4. Ingegaan wordt onder andere op de achtergrond van het model, de opbouw van de norm, de betekenis van de scoremethodiek, de relatie met het veiligheidsmanagementsysteem en het gebruik maken van de ‘onderlaag’ bij de norm.

Programma

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod:

  • opbouw KZi 2.4
  • scoresystematiek en betekenis de eisen 3-4
  • noodzakelijke voorwaarden voor accreditatie;
  • relatie KZi 2.4 en NTA 8009:2011;

De training is bestemd voor personen die werkzaam zijn binnen een zorginstelling die de KZi 2.4 als referentiekader hanteren en die inzicht willen krijgen in het toepassen van de KZi 2.4 in de praktijk.

Eén dag.

De trainingsdatum wordt in overleg met de zorginstelling vastgesteld.
De training wordt verzorgd op locatie waarbij de zorginstelling de trainingslocatie bepaalt en vastlegt .

Een vraag voor offerte kunt u sturen naar NIAZ of Kerteza.
Kosten: € 2.625,00 voor een groep van maximaal 8 deelnemers met één trainer. Voor een groep met meer dan 8 deelnemers worden twee trainers ingezet en zijn de kosten € 4.375,00’.

Inloggen

Terug naar inloggen