Langdurige zorg en thuiszorg

Het NIAZ richt zich op alle zorginstellingen die als een netwerk of keten functioneren, van ziekenhuis tot verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg.

Het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum is toegesneden op al deze vormen van zorg. Het programma heeft oog voor de specifieke eisen aan de langdurige zorg: hoe sluit deze zorg aan op de wensen en behoeften van cliënten en bewoners? En hoe zorgvuldig vindt de overdracht van de cliënt van de ene naar de andere instelling plaats? Het normenkader voor de langdurige zorg sluit aan op het Kwaliteitskader 2017 voor de verpleeghuiszorg.

Het NIAZ heeft inmiddels ruime ervaring met accreditatie in de langdurige zorg. Zo zijn alle Wit-Gele Kruisverenigingen in Vlaanderen zich aan het voorbereiden op een accreditatie op basis van NIAZ-Qmentum.

De NIAZ senior adviseurs informeren u graag nader.

Inloggen

Terug naar inloggen