Kwaliteitsnorm NIAZ-Qmentum

Het NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en “mentum” voor momentum: het is tijd voor kwaliteit. Dit programma is in 2007 ontwikkeld door Accreditation Canada en wordt inmiddels ingevoerd in 27 landen, verspreid over alle werelddelen waar mensen wonen.

Het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum (KZi 3.1) is het geldende normenkader voor een instelling die een aanvraag wil indienen op basis van NIAZ-Qmentum. 

Qmentum zorgt voor een update van het normenkader. Voor audits die het NIAZ na 1-7-2017 gaat uitvoeren in Nederland en na 1-1-2018 in Vlaanderen geldt de KZi 3.1. 

De eerstvolgende update staat gepland voor de audits die het NIAZ vanaf 1-7-2019 gaat uitvoeren in Nederland in Vlaanderen. De norm die daarbij hoort, duidt het NIAZ aan als de KZi 4.0.

Het NIAZ legt per update van het internationale kwaliteitsprogramma NIAZ-Qmentum en met name de bij de criteria beschreven toelichtingen voor aan zorgprofessionals. De laatste keer was dit in het voorjaar 2017, waarbij meer dan 100 zorgprofessionals hun reactie hebben gegeven op de toelichting van de normensets KZi 3.1. Daarbij gaat het om taalgebruik, gewijzigde linken naar websites, nieuwe inzichten, veranderingen in wet-regelgeving in NL/VL, etc. Het NIAZ werkt in samenspraak met het veld kwartaallijks aan het actualiseren van deze toelichtingen zodat de kwaliteitsnorm inhoudelijk goed is en wordt herkend en gesteund door het veld. Bij substantiële wijzigingen in de toelichtingen worden klanten van het NIAZ geïnformeerd.

Inloggen

Terug naar inloggen