Kwaliteitsnorm

Het NIAZ maakt gebruik van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Daarbij staat de Q voor kwaliteit, en “mentum” voor momentum: het is tijd voor kwaliteit. Dit programma is in 2007 ontwikkeld door Accreditation Canada en wordt inmiddels ingevoerd in 27 landen, verspreid over alle werelddelen waar mensen wonen.

In 2015 en 2016 hanteerde het NIAZ nog twee normensets, namelijk de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4 en het Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum (KZi 3.0). De Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4. (KZi 2.4) is het geldende normenkader voor instellingen die nog een accreditatieaanvraag hebben ingediend op basis van de KZi 2.4. Het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum (KZi 3.0) is het geldende normenkader voor een instelling die een aanvraag wil indienen op basis van NIAZ-Qmentum. 

Qmentum zorgt elke twee jaar voor een update. De eerstvolgende staat gepland voor de audits die het NIAZ vanaf 1-7-2017 gaat uitvoeren in Nederland en vanaf 1-1-2018 in Vlaanderen. De norm die daarbij hoort, duidt het NIAZ aan als de KZi 3.1.

Het NIAZ legt eenmaal per vier jaar de kwaliteitsnorm van Qmentum – en de toelichting die daarvoor geldt – voor aan zorgprofessionals. De laatste keer was dit in 2014, waarbij 100 zorgprofessionals hun reactie hebben gegeven op de normensets van Qmentum. Daarbij gaat het om taalgebruik, om overlap en gaten in de normen, om nieuwe inzichten, etc. Het NIAZ heeft altijd in samenspraak met het veld gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsnorm die inhoudelijk goed is en wordt herkend en gesteund door het veld.

Inloggen

Terug naar inloggen