Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Dit van oorsprong Canadese programma wordt gevoerd in meer dan 1100 zorgorganisaties, verspreid over 7000 locaties over de hele wereld. In de naam Qmentum staat 'Q' voor kwaliteit, en 'mentum' voor momentum: het is tijd voor kwaliteit. Zorginstellingen gebruiken Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie. Voor Nederland en Vlaanderen is NIAZ-Qmentum ontwikkeld, toegesneden op de situatie in het Nederlandse taalgebied.

Vanaf 1 januari 2020: Qmentum Global

Het normenkader wordt regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met zorgprofessionals. Zij beoordelen de criteria en de daarbij behorende toelichtingen op taalgebruik, nieuwe inzichten en veranderde regelgeving. Zo werkt het NIAZ aan een steeds actueel normenkader, dat wordt herkend en gesteund door het veld. Momenteel wordt een nieuwe versie van het normenkader geïmplementeerd: Qmentum Global. Vanaf 1 januari 2020 is dit het leidende normenkader bij audits. 

Inloggen

Terug naar inloggen