Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Dit van oorsprong Canadese programma wordt gevoerd in meer dan 27 landen, verspreid over de wereld. In de naam Qmentum staat 'Q' voor kwaliteit, en 'mentum' voor momentum: het is tijd voor kwaliteit. Zorginstellingen gebruiken Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie. Voor Nederland en Vlaanderen is NIAZ-Qmentum ontwikkeld, toegesneden op de situatie in het Nederlandse taalgebied.

Vanaf 1 januari 2020: Qmentum Global

Het normenkader wordt regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met zorgprofessionals. Zij beoordelen de criteria en de daarbij behorende toelichtingen op taalgebruik, nieuwe inzichten en veranderde regelgeving. Zo werkt het NIAZ aan een steeds actueel normenkader, dat wordt herkend en gesteund door het veld. Momenteel is een nieuwe versie van het normenkader in ontwikkeling, Qmentum Global. Vanaf 1 januari 2020 is dit het leidende normenkader bij audits. Het normenkader is op 1 juli 2018 gereed, zodat zorginstellingen 18 maanden de tijd hebben om Qmentum Global te implementeren. Het NIAZ streeft ernaar zorginstellingen de mogelijkheid te bieden zich al vanaf 1 september 2019 met Qmentum Global te laten toetsen. Dit vereist dat ook de ondersteunende tools tijdig gereed zijn.

Inloggen

Terug naar inloggen