Koepelorganisaties

Het NIAZ toetst zorginstellingen op basis van de normen uit het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. Deze normen worden inmiddels in 27 landen in de wereld toegepast. Voor Nederland en Vlaanderen is een landenspecifieke versie ontwikkeld.

In Nederland en Vlaanderen eist het NIAZ dat een zorginstelling interne audits moet hebben uitgevoerd vóórdat het externe NIAZ-auditteam op bezoek komt. Bij deze interne audits toetsen de instellingen zich óók aan de normen waarvan de instellingen zelf – via hun koepelorganisaties – hebben gezegd dat zij daaraan willen voldoen. Dit zijn de zogenoemde veldnormen.

Tijdens de externe audit toetst het NIAZ of de instelling dit heeft gedaan, of de interne toetsing goed is uitgevoerd, en of er iets is gebeurd met de resultaten van die interne toetsing. Het NIAZ duidt dit aan als een verbetercultuur: de instelling werkt aan voortdurende verbetering van de zorg zoals die in de praktijk wordt geboden.

Het voordeel van deze werkwijze is dat het NIAZ razendsnel kan inspelen op afspraken die bijv. koepelorganisaties en overheid met elkaar hebben gemaakt. Daarbij kan het NIAZ inzoomen op de normen die specifiek voor Nederland en/of Vlaanderen gelden.

Nota bene: het NIAZ bepaalt niet wat de veldnormen zijn, dat doen de koepelorganisaties in Nederland en Vlaanderen. Hierbij gaat het met name om de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgnet ICURO, de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg, de Vlaamse Zorginspectie en de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra. Vaak baseren deze koepels zich op de inzichten vanuit de wetenschappelijke verenigingen. Het NIAZ volgt de ontwikkelingen met veel belangstelling, maar bepaalt niet het beleid of de politieke keuzes in Nederland en Vlaanderen.

Voor de koepelorganisaties is het van belang om te weten welke zorginstellingen wel en niet geaccrediteerd zijn. Daarvoor verwijzen wij naar de onderstaande accreditatieoverzichten.

Klantervaring

Het is goed om te weten dat we na deze grondige inspectie aan de internationale toets voldoen.  

Bestuursvoorzitter ETZ Bart Berden

Inloggen

Terug naar inloggen