Kenniscentrum

NIAZ wil een kenniscentrum zijn dat bijdraagt aan verwerving en verspreiding van kennis en kunde over de kwaliteit van zorg. Hiertoe behoren zowel het doorgeven van ervaringen uit audit-processen over bijvoorbeeld good practices (binnen de kaders van het publicatiebeleid en de accreditatieovereenkomst) als het verzorgen van opleidingen. Tevens zijn interessante berichten van derden geplaatst die een duidelijke relatie hebben met kwaliteit en veiligheid.