GGZ

Het NIAZ past het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum toe in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. De eerste Vlaamse zorginstelling die een deelaccreditatie behaalde op basis van NIAZ-Qmentum was de Zorggroep Alexianen in Tienen, voor de afdeling verslavingszorg. Ook andere GGZ-instellingen bereiden zich voor op een accreditatie op basis van NIAZ-Qmentum. Daarbij kan o.a. het PZ Heilige Familie in Kortrijk als voortrekker genoemd worden. 

Voor een overzicht van de GGZ-instellingen aangesloten bij het NIAZ, klik hier (filter op 'GGZ').

Inloggen

Terug naar inloggen