GGZ

Het NIAZ past het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum toe in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. De eerste Vlaamse zorginstelling die een deelaccreditatie behaalde op basis van NIAZ-Qmentum was de Zorggroep Alexianen in Tienen, voor de afdeling verslavingszorg. Inmiddels hebben 16 GGZ-instellingen zich aangesloten bij het NIAZ.

Voor een overzicht klik hier (filter op 'GGZ').

Inloggen

Terug naar inloggen