Ondersteuning bestaande zorginstellingen

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen in de accreditatiecyclus. NIAZ senior adviseurs hebben daartoe maandelijks contact met de zorginstellingen. Ze kunnen zorginstellingen bezoeken, informatie verstrekken, hulp bieden bij het structureren van werkzaamheden of verwijzen naar goede voorbeelden. Het contact kan ook telefonisch of via het videosysteem plaatsvinden.

De ondersteuning geldt voor de gehele accreditatiecyclus: een zorginstelling kan rekenen op 45 tot 65 uur hulp per jaar, van de voorbereiding op de audit tot en met het realiseren van verbeterpunten.  De zorginstelling krijgt hiervoor geen nota: de kosten van de senior adviseur zijn inbegrepen in de jaarbijdrage.

Het NIAZ biedt ook op andere manieren ondersteuning. Bijvoorbeeld via trainingen en opleidingen,  NIAZ Netwerkdagen (voor instellingscontact personen) en de Participantenraad (voor de directie en Raden van Bestuur), via de website, de telefoon en persoonlijk contact. Het NIAZ treedt daarnaast op als kenniscentrum en verstrekt goede voorbeelden.

Het NIAZ staat voor: leren van elkaar.

Inloggen

Terug naar inloggen