Behandelcentra

Het NIAZ accrediteert ook zelfstandige behandelcentra, op basis van de normenset “zelfstandige instellingen voor medisch-specialistische zorg”. De ervaring leert dat een NIAZ-accreditatie vaak te zwaar is voor een gespecialiseerd behandelcentrum dat zich richt op een of enkele verrichtingen. In onderling overleg kunnen we nagaan of een NIAZ-accreditatie voor uw behandelcentrum haalbaar is.

De NIAZ senior adviseurs informeren u graag nader.

Inloggen

Terug naar inloggen