Auditoren

Auditoren van het NIAZ zijn professionals die zelf in de zorg werken – met een maximale uitloop van twee jaar. Ze weten daardoor heel precies waar ze naar moeten kijken om te kunnen vaststellen of een zorginstelling voldoet aan de normen van het NIAZ.

De auditoren van het NIAZ voeren zelfstandig tracers uit. Ze nemen de route die een patiënt doorloopt in een zorginstelling als uitgangspunt. Vervolgens toetsen ze of die zorg zoals die in de praktijk wordt geboden, voldoet aan de gestelde eisen. Het NIAZ brengt in kaart welke normenset een individuele auditor kan toetsen. Wie bijvoorbeeld nog nooit op een operatiekamer heeft gewerkt, is niet in staat het Operatiekwartier te toetsen. Zo garandeert het NIAZ dat audits worden uitgevoerd door auditoren die weten waar ze het over hebben en waar ze naar moeten kijken.

Voor een auditor is het leerzaam om 1 à 2 keer per jaar een audit uit te voeren. Een audit laat zien hoe zorg ook op een andere manier kan worden geboden dan in eigen huis. Door de ander ontdek je jezelf.

Het NIAZ heeft 150 – 200 auditoren nodig om de audits op een goede manier uit te voeren. Dit betekent dat het NIAZ per instelling graag 1 à 2 auditoren heeft. Auditoren die in de eigen instelling nauw betrokken zijn bij kwaliteitsverbeteringen, hebben het hoogste rendement uit de externe audits die zij doen: zij leren het meest van elkaar.

Als u overweegt NIAZ-auditor te worden, is het relevant te weten dat het NIAZ de lat hoog legt. In feite zoekt het NIAZ naar auditoren die ook in de eigen zorginstelling een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen. De bestuurder van het NIAZ is graag bereid u hierover telefonisch nadere inlichtingen te verstrekken. U kunt uw belangstelling melden via een email naar het NIAZ-secretariaat info@niaz.nl, wij bellen u dan graag terug.

Bij gebleken geschiktheid krijgt men een opleiding tot NIAZ-auditor. Als de opleiding goed is doorlopen, wordt men als aspirant auditor ingepland bij een audit. Tijdens deze audit loopt men mee met een ervaren NIAZ-auditor. Aan het einde van de audit vindt er een evaluatie plaats tussen de voorzitter van het auditteam, de ervaren auditor en de aspirant auditor.

Auditor-ervaring

Qmentum is een hele fijne en goede auditmethode. Je gaat veel meer de diepte in, je duikt echt het proces in, je kijkt naar de manier waarop de zaken voor de patient georganiseerd zijn, en hoe de kwaliteit daarvan is. Je krijgt het echte werk te zien, je gaat dieper dan de verhalen van de managers.

NIAZ auditor Arianne van Beijnum:

Inloggen

Terug naar inloggen