Kosten accreditatie (specifiek)

Proefaudits

Doel van de proefaudit
De zorginstelling krijgt via de proefaudit een concreter beeld van de manier waarop de externe NIAZ-audit verloopt. Daarbij kan de zorginstelling de keuze maken om de proefaudit in te passen in het geheel aan voorbereidingen op de audit. De proefaudit kan de zorginstelling helpen prioriteiten te stellen bij de voorbereiding op de externe NIAZ-audit. Een proefaudit is altijd optioneel, d.w.z. niet verplicht. Alle criteria die tijdens een proefaudit worden getoetst, worden tijdens de officiële externe NIAZ-audit opnieuw geaudit. 

Invulling van de proefaudit
De invulling van de proefaudit vindt altijd plaats in overleg met de zorginstelling. Een proefaudit geldt als een steekproef en heeft een omvang van 40% van de officiële externe NIAZ-audit. Om te voorkomen dat een proefaudit gezien wordt als maat voor de volledige audit, gaat het NIAZ niet boven deze grens van 40% heen.

Kosten proefaudit 2019

De kosten van de proefaudits zijn afgeleid van de vergoedingssystematiek voor de accreditatie van de zorginstellingen en de feitelijke kostprijs van de proefaudit voor het NIAZ. 
Omdat het NIAZ veel waarde hecht aan een goede voorbereiding op de externe audit, biedt het NIAZ aan alle zorginstellingen de mogelijkheid de eerste proefaudit uit te voeren voor 50% van de feitelijke kostprijs. Dit is ongeacht het jaar waarin deze eerste proefaudit plaatsvindt en ongeacht de norm waarop de proefaudit wordt uitgevoerd. Bij een tweede proefaudit wordt de feitelijke kostprijs berekend. 

Tarieven 2019 (inclusief prijsindex 3,48%, exclusief BTW)

Categorie

Omvang proefaudit

Feitelijke kostprijs 2019

Gereduceerde prijs (50%) 2019

A

3 dagen met 4 auditoren

€ 10.241,00

€ 5.120,00

B

2 dagen met 4 auditoren

€   7.050,00

€ 3.525,00

C

2 dagen met 3 auditoren

€   5.525,00

€ 2.763,00

D

2 dagen met 2 auditoren

€   4.000,00

€ 2.000,00

E

1 dag met 3 auditoren

€   3.310,00

€ 1.655,00

Gefuseerde zorginstellingen
Bij gefuseerde zorginstellingen kan het NIAZ een afwijkende categorie indeling hanteren. De bestuurder van het NIAZ maakt hierover per zorginstelling afspraken.

Aanvraag proefaudit
Om het auditteam tijdig te kunnen samenstellen, dient de zorginstelling een proefaudit tenminste zes maanden voor de gewenste datum van de proefaudit aan te vragen bij het NIAZ. Het NIAZ stelt een planning op voor de proefaudit, waarna de zorginstelling en de senior adviseur de proefaudit inhoudelijk nader invullen. Het resultaat is een voorstel, dat - samen met een concept overeenkomst - besproken wordt in het intakegesprek.

Resultaten van de proefaudit
De proefaudit resulteert in een Excel bestand met alle auditbevindingen van de auditoren. De proefaudit resulteert niet in een eindrapportage of een schriftelijke opsomming van verbeterpunten. Op basis van de niet behaalde criteria en de daarbij vermelde auditbevindingen heeft de zorginstelling zicht op de criteria waar nog verbetering nodig is.

Kosten proefaudit 2020 en 2021

Doel van de proefaudit
De zorginstelling krijgt via de proefaudit een concreter beeld van de manier waarop de externe NIAZ-audit verloopt. Daarbij kan de zorginstelling de keuze maken om de proefaudit in te passen in het geheel aan voorbereidingen op de audit. De proefaudit kan de zorginstelling helpen prioriteiten te stellen bij de voorbereiding op de externe NIAZ-audit. Een proefaudit is altijd optioneel, d.w.z. niet verplicht. Alle criteria die tijdens een proefaudit worden getoetst, worden tijdens de officiële externe NIAZ-audit opnieuw geaudit. 

Invulling van de proefaudit
De invulling van de proefaudit vindt altijd plaats in overleg met de zorginstelling. Een proefaudit geldt als een steekproef en heeft een omvang van 40% van de officiële externe NIAZ-audit. Om te voorkomen dat een proefaudit gezien wordt als maat voor de volledige audit, gaat het NIAZ niet boven deze grens van 40% heen.

Kosten proefaudit
De kosten van de proefaudits zijn afgeleid van de vergoedingssystematiek voor de accreditatie van de zorginstellingen. In 2020 biedt het NIAZ nog eenmalig de mogelijkheid de eerste proefaudit uit te voeren voor een gereduceerde prijs. Indien de instelling eerder al een proefaudit heeft laten uitvoeren vervalt de reductie ongeacht de norm waarop de proefaudit wordt/ is uitgevoerd. Bij een tweede proefaudit vervalt de reductie.

Tarieven proefaudits 2020, prijspeil 2020, exclusief BTW

Categorie

Omvang proefaudit

Eerste proefaudit 
(gereduceerde prijs)

Tweede (of meer) 
proefaudit

A

3 dagen met 4 auditoren

€ 11.640,00

€ 19.400,00

B

2 dagen met 4 auditoren

€ 8.850,00

€ 14.749,00

C

2 dagen met 3 auditoren

€ 7.203,00

€ 12.005,00

D

2 dagen met 2 auditoren

€ 5.557,00  

€ 9.262,00

E

1 dag met 3 auditoren

€ 3.963,00

€ 6.604,00

Tarieven proefaudits 2021, prijspeil 2020, exclusief BTW

Categorie

Omvang proefaudit

Alle proefaudits

A

3 dagen met 4 auditoren

€ 25.506,00

B

2 dagen met 4 auditoren

€ 19.882,00

C

2 dagen met 3 auditoren

€ 16.326,00

D

2 dagen met 2 auditoren

€ 12.770,00

E

1 dag met 3 auditoren

€ 8.800,00

Gefuseerde zorginstellingen
Bij gefuseerde zorginstellingen kan het NIAZ een afwijkende categorie indeling hanteren. De bestuurder van het NIAZ maakt hierover per zorginstelling afspraken.

Aanvraag proefaudit
Om het auditteam tijdig te kunnen samenstellen, dient de zorginstelling een proefaudit tenminste zes maanden voor de gewenste datum van de proefaudit aan te vragen bij het NIAZ. Het NIAZ stelt een planning op voor de proefaudit, waarna de zorginstelling en de senior adviseur de proefaudit inhoudelijk nader invullen.

Resultaten van de proefaudit
De proefaudit resulteert in een Excel bestand met alle auditbevindingen van de auditoren. De proefaudit resulteert niet in een eindrapportage of een schriftelijke opsomming van verbeterpunten. Op basis van de niet behaalde criteria en de daarbij vermelde auditbevindingen geeft de zorginstelling zicht op de criteria waar nog verbetering nodig is.

Dialyse accreditatie 2020

De kosten voor de NIAZ dialyse accreditatie zijn als volgt samengesteld.

NIAZ geaccrediteerde zorginstellingen: zorginstellingen aangesloten bij het NIAZ zijn vrijgesteld van de eenmalige startfee voor het dialyse accreditatietraject.

Voor de kosten van het eerste accreditatietraject binnen de dialyseafdeling(en) geldt een apart tarief, zie hieronder. De factuur ontvangt u na het auditbezoek.

Vanaf het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het NIAZ het externe auditbezoek binnen de dialyseafdeling(en) heeft uitgevoerd, betaalt u een jaarlijkse dialysecontributie conform onderstaande tarievenlijst. De dialysecontributie wordt jaarlijks in de maand maart van het lopende jaar gefactureerd, gelijktijdig met de instellingsbrede contributie. In de jaarlijkse dialysecontributie zijn alle kosten van een dialyse accreditatietraject inbegrepen.

Tarieven 2020 dialyseafdelingen bij NIAZ geaccrediteerde zorginstellingen, exclusief BTW

dialyseafdeling

Prijs 2020

Kosten eerste dialyse afdeling

€ 5600,00

Kosten tweede dialyse afdeling

€ 4500,00

Kosten derde dialyse afdeling

€ 3400,00

Na de eerste dialyse accreditatie bedraagt de jaarlijkse dialysecontributie:

Jaarlijkse dialysecontributie eerste dialyse afdeling

€ 1400,00

Jaarlijkse dialysecontributie tweede dialyse afdeling

€ 1125,00

Jaarlijkse dialysecontributie derde dialyse afdeling

€   850,00

Tarieven 2020 dialyseafdelingen bij niet NIAZ geaccrediteerde zorginstellingen, exclusief BTW 

dialyseafdeling

Prijs 2020

Kosten eerste dialyse afdeling

€ 8000,00

Kosten tweede dialyse afdeling

€ 7000,00

Kosten derde dialyse afdeling

€ 6000,00

Na de eerste dialyse accreditatie bedraagt de jaarlijkse dialysecontributie:

Jaarlijkse dialysecontributie eerste dialyse afdeling

€ 2000,00

Jaarlijkse dialysecontributie tweede dialyse afdeling

€ 1750,00

Jaarlijkse dialysecontributie derde dialyse afdeling

€ 1500,00

 

Inloggen

Terug naar inloggen