Kosten accreditatie

Kosten accreditatie 2018

De prijs voor een accreditatie in 2018 is gelijk aan de prijs van 2017 verhoogd met een prijsindexering van 2,8%, conform het prijsindexcijfer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Centraal Planbureau (CPB).

Vergoedingssystematiek en tarieven 2018

De vergoedingssystematiek voor de accreditatie van instellingen is als volgt:

Het NIAZ hanteert voor instellingen verschillende categorieën.

1. Elke instelling wordt toegerekend aan één categorie afhankelijk van het aantal auditoren en auditdagen.
2. Het aantal auditoren en auditdagen wordt berekend op basis van de grootte van de instelling, het aantal te verlenen diensten, het aantal bedden, het aantal fte, het aantal locaties en het aantal te toetsen normensets uit het Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.
3. Elke categorie kent een vaste prijs.
4. Instellingen die starten met de participatie in het accreditatieprogramma betalen een startfee ter grootte van vier maal de jaarbijdrage. In Vlaanderen wordt in overleg met de directeur van het NIAZ hierover concrete afspraken gemaakt.
5. Met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin het externe auditbezoek heeft plaatsgevonden betaalt de instelling een jaarbijdrage. 


Tarieven 2018 (inclusief prijsindex 2,8%, exclusief BTW)

Categorie

Prijs 2018

A

€ 31.254   

B

€ 24.970  

C

€ 18.727  

D

€ 12.482  

E

€ 6.236  

De startfee is viermaal de prijs van 2018.

Gefuseerde instellingen
Bij gefuseerde instellingen kan het NIAZ een afwijkende categorie indeling hanteren. De directeur van het NIAZ maakt hierover per instelling afspraken. Indien bijvoorbeeld twee instellingen uit de B-categorie zijn gefuseerd en beide volwaardige instellingen blijven deelt het NIAZ de instelling in de BB-categorie. Dit betekent dat het NIAZ twee auditteams uit de B-categorie inzet tijdens het auditbezoek. Als de fusie leidt tot een strikte lateralisatie of nieuwbouw, kan dit ertoe leiden dat het NIAZ de gefuseerde instelling na de lateralisatie indeelt in een andere categorie.

Proefaudits
De prijs van een eerste proefaudit is 50% van de feitelijke kostprijs. Dit is ongeacht het jaar waarin de eerste proefaudit plaatsvindt. De directeur van het NIAZ maakt per instelling afspraken over de kosten van de proefaudit.

_____________________________________________________________________________

Kosten accreditatie 2017

De prijs voor een accreditatie in 2017 is gelijk aan de prijs van 2016 verhoogd met een prijsindexering van 1,55%, conform het prijsindexcijfer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Centraal Planbureau (CPB).

Vergoedingssystematiek en tarieven 2017

De vergoedingssystematiek voor de accreditatie van instellingen is als volgt:

Het NIAZ hanteert voor instellingen verschillende categorieën.

  1. Elke instelling wordt toegerekend aan één categorie afhankelijk van het aantal auditoren en auditdagen.
  2. Het aantal auditoren en auditdagen wordt berekend op basis van de grootte van de instelling, het aantal te verlenen diensten, het aantal bedden, het aantal fte en het aantal locaties.
  3. Elke categorie kent een vaste prijs.
  4. Instellingen die starten met de participatie in het accreditatieprogramma betalen een startfee ter grootte van vier maal de jaarbijdrage.In Vlaanderen worden hierover, in overleg met de directeur van het NIAZ, concrete afspraken gemaakt.
  5. Met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin het externe auditbezoek heeft plaatsgevonden betaalt de instelling een jaarbijdrage. 

Tarieven 2017 (inclusief prijsindex 1,55%, exclusief BTW)

Categorie

Prijs 2017

A

€ 30.403

B

€ 24.290

C

€ 18.217

D

€ 12.142

E

€   6.066

De startfee is viermaal de prijs van 2017.

Gefuseerde instellingen
Bij gefuseerde instellingen kan het NIAZ een afwijkende categorie-indeling hanteren. De directeur van het NIAZ maakt hierover per instelling afspraken. Indien bijvoorbeeld twee instellingen uit de B-categorie zijn gefuseerd en beide volwaardige instellingen blijven, deelt het NIAZ de instelling in in de BB-categorie. Dit betekent dat het NIAZ twee auditteams uit de B-categorie inzet tijdens het auditbezoek. Als de fusie leidt tot een strikte lateralisatie of nieuwbouw, kan dit ertoe leiden dat het NIAZ de gefuseerde instelling na de lateralisatie indeelt in een andere categorie.

Proefaudits
De prijs van een eerste proefaudit is 50% van de feitelijke kostprijs. Dit is ongeacht het jaar waarin de eerste proefaudit plaatsvindt. De directeur van het NIAZ maakt per instelling afspraken over de kosten van de proefaudit.

Inloggen

Terug naar inloggen