ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie (ziekenhuis- en ouderenzorg/thuiszorg) - geldig tot 1 februari 2020
Overzicht
1 juli 2020 Aanvraag deelaccreditatie dialysecentrum, locatie de Honte, auditbezoek 25 november 2020
17 maart 2020 Het NIAZ heeft op 31 januari 2020 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Vanwege COVID-19 wordt de audit uitgesteld besluit op 18 januari 2021 uitgevoerd.
4 januari 2018 Aanvraag vierde instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 2 t/m 6 december 2019
8 januari 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren voor ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen ouderenzorg/thuiszorg
27 januari 2015 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie
10 februari 2012 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
28 februari 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 10 tot en met 14 oktober 2011
3 oktober 2008 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
18 april 2008
Uitstel besluit

Het NIAZ heeft geconcludeerd dat op een aantal punten het kwaliteitssysteem nog niet voldoende is ontwikkeld en geborgd om een accreditatiestatus toe te kennen. Derhalve zal eerst het actieplan getoetst worden op voldoende voortgang. Op basis van de resultaten zal besloten worden of de accreditatiestatus wordt toegekend. De toets dient te zijn uitgevoerd vóór  1 augustus 2008. 

25 oktober 2006
Aanvraag instellingsbrede accreditatie

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, locatie Curamus

Actuele status
Geaccrediteerd Deelaccreditatie, geldig tot 1 september 2021
Overzicht
7 juli 2017 Besluit deelaccreditatiestatus toe te kennen
december 2016 Aanvraag deelaccreditatie

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, ZorgSaam Sluis 

Actuele status        
Overzicht
31 oktober 2019 Aanvraag deelaccreditatie, auditbezoek 23 en 24 september 2020
8 juli 2019 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 3 februari 2020

Inloggen

Terug naar inloggen