ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen

Geaccrediteerd (Ziekenhuis en Ouderenzorg/thuiszorg) - derde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 februari 2020

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 februari 2020
Historisch dossier 
8 januari 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren voor ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen ouderenzorg/thuiszorg
27 januari 2015 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie
10 februari 2012 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
28 februari 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 10 tot en met 14 oktober 2011
3 oktober 2008 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
18 april 2008
Uitstel besluit

Het NIAZ heeft geconcludeerd dat op een aantal punten het kwaliteitssysteem nog niet voldoende is ontwikkeld en geborgd om een accreditatiestatus toe te kennen. Derhalve zal eerst het actieplan getoetst worden op voldoende voortgang. Op basis van de resultaten zal besloten worden of de accreditatiestatus wordt toegekend. De toets dient te zijn uitgevoerd vóór  1 augustus 2008. 

25 oktober 2006
Aanvraag instellingsbrede accreditatie

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen, locatie Curamus

Actuele status
Lopend traject Eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 31 mei, 1 & 2 juni 2017
Historisch dossier
december 2016 Aanvraag eerste instellingbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen