Ziekenhuis Gelderse Vallei

Actuele status 
Geaccrediteerd Vierde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 december 2021
Overzicht 
1 juli 2020
Aanvraag proefaudit, auditbezoek 2 en 3 maart 2021
1 juli 2020
Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie dialysecentrum, auditbezoek 13 t/m 17 september 2021
30 juni 2020
Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 december 2021
14 april 2017
Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren - geldig tot 1 juni 2021
12 september 2016
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 12 september 2016 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 5 september 2016 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt in februari 2017 uitgevoerd.
13 april 2015 Aanvraag vierde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 12 t/m 15 april 2016
9 januari 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 juni 2016
29 januari 2014 Aanvraag tussentijdse audit, auditbezoek 1 en 2 oktober 2014
4 februari 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 maart 2015
5 januari 2010 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 28 september tot en met 1 oktober 2010 
13 april 2007 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
21 december 2005 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 19 tot en met 22 september 2006

Inloggen

Terug naar inloggen