Ziekenhuis Geel

Actuele status 
Geacrediteerd   Eerste accreditatiestatus, geldig tot 1 juni 2023
Overzicht
6 juli 2020 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 12 en 13 april 2022
6 juli 2020

Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie (sequential audits), overbruggingsaudit gepland in week 8, 2023

5 juli 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 juni 2023
9 november 2018 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 december 2022
15 december 2017
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 15 december 2017 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 8 december 2017 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend. De audit wordt in september 2018 uitgevoerd.
25 augustus 2016
Aanvraag proefaudit, auditbezoek 26 en 27 januari 2017
31 maart 2016
Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 7 t/m 10 november 2017

Inloggen

Terug naar inloggen