Ziekenhuis Geel

Actuele status 
9 november 2018        Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren - geldig tot 1 december 2022
Overzicht
15 december 2017
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 15 december 2017 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 8 december 2017 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt in september 2018 uitgevoerd.
25 augustus 2016
Aanvraag proefaudit, auditbezoek 26 en 27 januari 2017
31 maart 2016
Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 7 t/m 10 november 2017

Inloggen

Terug naar inloggen