Ziekenhuis Geel

Actuele status 
Geacrediteerd   Eerste accreditatiestatus, geldig tot 1 december 2022
Overzicht
1 april 2020 Prereservering proefaudit, gepland auditbezoek 22 en 23 juni 2021
17 maart 2020 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 22 t/m 25 februari 2022
9 november 2018 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 december 2022
15 december 2017
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 15 december 2017 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 8 december 2017 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend. De audit wordt in september 2018 uitgevoerd.
25 augustus 2016
Aanvraag proefaudit, auditbezoek 26 en 27 januari 2017
31 maart 2016
Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 7 t/m 10 november 2017

Inloggen

Terug naar inloggen