ZGT

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 januari 2024
Overzicht 
8 november 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 januari 2024
21 december 2017 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 23 t/m 27 september 2019
13 november 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 december 2019
26 mei 2014 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie
16 december 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 januari 2016 
27 juni 2011
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 27 juni 2011 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 30 mei 2011 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend. De audit wordt in november 2011 uitgevoerd.
27 mei 2010 Aanvraag instellingsbrede accreditatie; auditbezoek maart 2011

30 juli 2008

Accreditatietraject bestendige deelaccreditatie psychiatrie is na de eerste fase gestopt
23 januari 2008 Aanvraag bestendige deelaccreditatie psychiatrie

Inloggen

Terug naar inloggen