Wit-Gele Kruis Limburg

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 februari 2022
Historisch overzicht
22 december 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 februari 2022
september 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 7 t/m 10 november 2017

Inloggen

Terug naar inloggen