Westfriesgasthuis

Geaccrediteerd - derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 november 2018 / VMS deelaccreditatie, geldig tot 1 augustus 2017

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 november 2018
Geaccrediteerd VMS deelaccreditatie, geldig tot 1 augustus 2017
Historisch overzicht 
10 oktober 2014 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 november 2018
12 juli 2013 Besluit VMS deelaccreditatie toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2017.
april 2013 aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie; auditbezoek juni 2014 
9 november 2012
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 9 november 2012 het besluit betreffende het toe kennen van de VMS accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 24 augustus 2012 geconstateerd dat het veiligheidsmanagementsysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toe kennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
29 november 2011 Aanvraag VMS accreditatie, auditbezoek op 10 en 11 juli 2012
3 december 2010 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren.
6 november 2009      
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft op basis van de rapportage van de auditoren d.d. 15 juli 2009  geconcludeerd dat nog niet in voldoende mate is aangetoond dat voldaan wordt aan de noodzakelijke voorwaarden voor continuering van de accreditatiestatus. Vóór 10 december 2009 wordt een audit uitgevoerd waarin de verbeterpunten worden getoetst. Op basis van de resultaten wordt het definitieve besluit genomen.
7 november 2008     Besluit bestendige deelaccreditatiestatus NUGES te continueren
28 augustus 2008 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 26 tot en met 29 mei 2009
5 december 2007 Aanvraag tweede bestendige deelaccreditatie NUGES
20 december 2005 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
21 juli 2004 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 22 tot en met 26 mei 2005
16 augustus 2004 Besluit bestendige deelaccreditatiestatus toe te kennen aan NUGES
 10 oktober 2003 Aanvraag eerste bestendige deelaccreditatie NUGES

Inloggen

Terug naar inloggen