VU Medisch Centrum

 

Actuele status 

Geaccrediteerd 

Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2020

Overzicht 
19 februari 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlenen, geldig tot 1 maart 2020
1 mei 2015 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 1 mei 2015 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 8 april 2015 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst in november 2015 de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten worden getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend.
mei 2014 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 26 t/m 30 januari 2015
11 maart 2011  Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 april 2015
mei 2010 Beëindiging accreditatie-overeenkomst afdeling Radiotherapie per 1 januari 2011
19 februari 2010 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, audibezoek van 22 tot en met 26 november 2010 

5 maart 2007

Besluit: bestendige deelaccreditatiestatus toe te kennen aan de afdeling radiotherapie

14 december 2005

Aanvraag bestendige deelaccreditatie afdeling radiotherapie

Inloggen

Terug naar inloggen