Universitair Ziekenhuis Gent

Geaccrediteerd - eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 augustus 2020

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 augustus 2020
Historisch overzicht
25 juni 2019 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 27 t/m 30 april 2020
18 juni 2019 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 27 t/m 30 april 2020
8 juli 2016 Besluit instellingsbrede accreditatie toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2020
november 2015 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 23 tot en met 27 mei 2016
oktober 2015 prereservering instellingsbrede accreditatie, gewenst auditbezoek mei 2016

Inloggen

Terug naar inloggen