Triora Nederland

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste (deel)accreditatie, geldig tot 1 augustus 2022
Overzicht
22 juni 2018 Besluit (deel)accreditatiestatus te verlenen aan Triora Nederland, geldig tot 1 augustus 2022
17 oktober 2017 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 15 t/m 17 mei 2018

Inloggen

Terug naar inloggen