Treant Zorggroep - locatie Scheper Ziekenhuis

 

Actueel overzicht 
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 maart 2021
Historisch overzicht 
24 februari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen, geldig tot 1 maart 2021
januari 2016 Aanvraag vervolgaccreditatie, auditbezoek november 2016
18 januari 2013 Besluit eerste instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen. 
20 september 2011 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie; auditbezoek september 2012

Inloggen

Terug naar inloggen