Treant Zorggroep - locatie Refaja Ziekenhuis

Geaccrediteerd - derde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 december 2019

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 december 2019
Historisch overzicht 
13 november 2015 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 december 2019
 13 maart 2015 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 13 maart 2015 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 11 februari 2015 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst vóór 1 oktober 2015 de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten worden getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend.
14 februari 2014 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 25 tot en met 28 november 2014
4 februari 2011 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot maart 2015
4 februari 2010 Aanvraag vervolgaccreditatie instellingsbreed, auditbezoek van 9 tot en met 12 november 2010 
28 juli 2006 Besluit initiële accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot juli 2010
9 februari 2005 Aanvraag initiële accreditatie, auditbezoek van 22 tot en met 24 november 2005

Inloggen

Terug naar inloggen