Treant Ziekenhuiszorg

 

Actuele status
In voorbereiding De audit staat gepland van 19 t/m 21 april 2021
Overzicht  
10 mei 2019 Besluit de accreditatiestatus niet te continueren, omdat de zorggroep nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het verlengen van de accreditatiestatus.
Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 25 t/m 29 maart 2019
12 maart 2018 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 9 t/m 12 oktober 2018

Treant Zorggroep - locatie Refaja Ziekenhuis

Overzicht 
13 november 2015 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 10 mei 2019
 13 maart 2015 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 13 maart 2015 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 11 februari 2015 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst vóór 1 oktober 2015 de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten worden getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend.
14 februari 2014 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 25 tot en met 28 november 2014
4 februari 2011 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot maart 2015
4 februari 2010 Aanvraag vervolgaccreditatie instellingsbreed, auditbezoek van 9 tot en met 12 november 2010 
28 juli 2006 Besluit initiële accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot juli 2010
9 februari 2005 Aanvraag initiële accreditatie, auditbezoek van 22 tot en met 24 november 2005

Treant Zorggroep - locatie Bethesda Ziekenhuis

Overzicht
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 oktober 2018
21 augustus 2013 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 3 t/m 6 juni 2014
1 oktober 2010 Besluit accreditatieprocedure toe te kennen, geldig tot 1 oktober 2014
2 september 2009 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 15 t/m 18 juni 2010

Treant Zorggroep - locatie Scheper Ziekenhuis

Overzicht
24 februari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen, geldig tot 10 mei 2019
januari 2016 Aanvraag vervolgaccreditatie, auditbezoek november 2016
18 januari 2013 Besluit eerste instellilngsbrede accreditatiestatus toe te kennen
20 september 2011 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek september 2012

Inloggen

Terug naar inloggen