Tjongerschans

 

Actuele status 
Geaccrediteerd

Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 november 2021

Overzicht 
9 juni 2020

Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 21 t/m 24 september 2021

9 juni 2020

Besluit instelllingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 november 2021

28 oktober 2016

Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 november 2020

24 september 2015

Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 20 t/m 23 september 2016

17 mei 2013

Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen

9 november 2012 Uitgesteld besluit

Het NIAZ heeft d.d. 9 november 2012 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 5 september 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.

18 augustus 2011

Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 12 tot en met 15 juni 2012

11 juni 2010

Prereservering, auditbezoek in februari/maart 2012

26 mei 2009

Instellingsbrede accreditatiestatus is verlopen

28 augustus 2008

Accreditatietraject is na de eerste fase gestopt

16 januari 2008

Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie

26 mei 2005

Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 26 mei 2009

12 mei 2003

Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen