Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 augustus 2021
Historisch overzicht
25 januari 2018 Aanvraag deelaccreditatie bedrijfsonderdeel Diagnostisch Centrum, gepland auditbezoek 25 & 26 april 2019
9 juni 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2021

Inloggen

Terug naar inloggen