Stichting Bronovo-Nebo

Actuele status 
geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatiestatus Stichting Bronovo-Nebo - geldig tot 1 februari 2017
Historisch overzicht
18 januari 2013 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren.
2 september 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 11 tot en met 14 september 2012 
3 oktober 2008 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen aan de Stichting Bronovo-Nebo 
5 november 2007 Stichting Bronovo-Nebo Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 26 tot en met 30 mei 2008 
13 december 2006 Verpleeghuis Nebo - Besluit instellingsbrede accreditatie toe te kennen 
14 juni 2005 Verpleeghuis Nebo - aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 1 tot en met 2 juni 2006 
8 september 2004 Ziekenhuis Bronovo - Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
14 januari 2003 Ziekenhuis Bronovo- Aanvraag instellingbrede accreditatie, auditbezoek januari 2004

Inloggen

Terug naar inloggen