St. Jans Gasthuis

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 april 2021
Overzicht 
29 juni 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 10 t/m 13 november 2020
25 juni 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 april 2021
11 maart 2016 Besluit instellingsbrede vervolgaccreditatie te continueren, geldig tot 1 april 2020
23 februari 2015 Aanvraag derde instellingbrede accreditatie - auditbezoek van 26 t/m 29 januari 2016
17 december 2012 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 oktober 2016
13 april 2012 Uitgesteld besluit 
Het NIAZ heeft d.d. 13 april 2012 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. 
Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 5 april 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-) ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
De audit wordt voor oktober 2012 uitgevoerd.
2 februari 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 8 tot en met 11 november 2011
3 oktober 2008 Besluit instellingbrede accreditatiestatus toe te kennen
28 april 2008 Uitstel van besluitvorming: het bestuur heeft d.d. 28 april 2008 besloten dat eerst een audit wordt uitgevoerd op een aantal verbeterpunten uit de auditrapportage. De audit moet zijn uitgevoerd vóór d.d. 1 augustus 2008
20 december 2006 Aanvraag instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen