St. Anna Ziekenhuis

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 mei 2021
Overzicht 
13 februari 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 2 t/m 5 februari 2021
10 maart 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 mei 2021
14 december 2015 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 23 t/m 27 januari 2017
15 maart 2013 Besluit: instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
7 februari 2012 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 13 tot en met 16 november 2012
26 juni 2009 Besluit accreditatiestatus toe te kennen
22 januari 2009 Uitstel besluit. Het NIAZ heeft op basis van de rapportage van auditoren van 10 december 2008 geconcludeerd het kwaliteitssysteem nog niet voldoende is ontwikkeld en geborgd om een accreditatiestatus toe te kennen. 
Voor 22 april 2009 wordt een audit uitgevoerd waarin de voortgang van de verbeterpunten uit het auditrapport worden getoetst. Op basis van de resultaten wordt het definitieve besluit genomen.
11 december 2007 Aanvraag initiële accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen