Spaarne Gasthuis

Actuele status 

Geaccrediteerd

Instellingsbrede accreditatie Spaarne Gasthuis, geldig tot 1 januari 2022

Overzicht

13 juli 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie dialysecentra, auditbezoek 20 t/m 23 april 2021
13 juli 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 januari 2022
25 november 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 januari 2021
maart 2015 Aanvraag instellingsbrede accreditatie Spaarne Gasthuis, auditbezoek 10 t/m 14 oktober 2016
  Locatie Spaarne Ziekenhuis
5 april 2013

Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 mei 2017

8 december 2012

Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 27 tot en met 30 november 2012

16 juli 2009

Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen

2 april 2009

Uitstel besluitvorming m.b.t. het al dan niet toekennen van de accreditatiestatus. Het NIAZ-bestuur heeft op basis van de rapportage van auditoren geconcludeerd het kwaliteitssysteem nog niet voldoende is ontwikkeld en geborgd om een accreditatiestatus toe te kennen. Voor 1 juli 2009 wordt een audit uitgevoerd waarin de voortgang van een aantal verbeterpunten uit het auditrapport worden getoetst. Op basis van de resultaten wordt het definitieve besluit genomen.

22 april 2008

Aanvraag instellingsbrede accreditatie

  Locatie Kennemer Gasthuis
1 februari 2013

Besluit: Eerste instellingsbrede accreditatiestatus en bestendige deelaccreditatiestatus oncologisch proces toe te kennen, geldig tot 1 maart 2017

8 januari 2012

Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie en deelaccreditatie oncologisch proces, auditbezoek van 1 tot en met 5 oktober 2012

26 juni 2009

Besluit: deelaccreditatie afdeling dialyse is gecontinueerd tot 1 maart 2013

22 januari 2009

Uitstel besluitvorming m.b.t. het al dan niet continueren van de accreditatiestatus van de afdelign dialyse. Het NIAZ-bestuur heeft op basis van de rapportage van auditoren van 21 november 2008 geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem op de afdeling dialyse nog niet voldoende is doorontwikkeld en geborgd om de accreditatiestatus te continueren. Voor 22 april 2009 wordt een audit uitgevoerd waarin de voortgang van de verbeterpunten uit het auditrapport worden getoetst. Op basis van de resultaten wordt het definitieve besluit genomen m.b.t. het continueren van de accreditatiestatus.

9 januari 2008

Aanvraag tweede bestendige deelaccreditatie afdeling dialyse

26 oktober 2004

Besluit: deelaccreditatie afdeling dialyse toe te kennen

25 juni 2003

Aanvraag eerste bestendige accreditatie afdeling dialyse

Inloggen

Terug naar inloggen