Sint-Franciscusziekenhuis

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 juni 2021
Historisch overzicht 
14 april 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 juni 2021
22 januari 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek maart 2017
14 september 2012 Besluit: accreditatiestatus is niet toegekend. Het NIAZ heeft geconcludeerd dat het Sint-Franciskusziekenhuis op dit moment nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus.
4 oktober 2011              prereserving, eerste instellingsbrede accreditatie, gewenst moment van auditbezoek is week 21 in 2012

Inloggen

Terug naar inloggen