Saxenburgh Groep

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatiestatus - geldig tot 1 mei 2022
Overzicht 
18 juni 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie dialysecentrum, 14 t/m 18 februari 2022
18 juni 2020 Aanvraag 2e proefaudit, auditbezoek 14 t/m 16 september 2021
17 juni 2020 Besluit instellingsbrede accreditatie te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 mei 2022
31 maart 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 mei 2021
20 januari 2016 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 24 t/m 26 mei 2016
22 september 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 23 t/m 27 mei 2016
5 april 2013 Besluit instellingbrede accreditatiestatus te continueren.
12 juli 2012
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 12 juli 2012 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 30 mei 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt in februari 2013 uitgevoerd.

15 juli 2011

Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 19 tot en met 23 maart 2012

6 februari 2009

Besluit de instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot  1 maart 2013
10 september 2008
Het NIAZ heeft d.d. 6 februari 2009 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-) ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. 
25 juli 2007
Aanvraag instellingsbrede accreditatie Saxenburgh Groep, auditbezoek  van 31 maart tot en met 4 april 2008
13 oktober 2004
Besluit initiele accreditatiestatus toe te kennen
19 juli 2004
Besluit nog niet over te gaan tot toekennen van de accreditatiestatus en verzoek een nieuw actieplan op te stellen waarin de verschillende acties beter zijn uitgewerkt; daarbij hebben de volgende punten prioriteit:
  • documentbeheer (regelen van eenduidig beheer en toegankelijkheid van documenten)
  • intern auditsysteem (m.n. auditprocedure)
  • management van processen (in het bijzonder vastleggen verantwoordelijkheden van o.a. de medisch specialisten)
2 april 2002
Aanvraag initiële accreditatie Ziekenhuis Ziekenhuis Röpcke Zweers 

Inloggen

Terug naar inloggen