Reinier de Graaf ziekenhuis

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 augustus 2020
Historisch overzicht 
10 januari 2018 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditzoek 23 t/m 27 maart 2020
15 juli 2016 Besluit instellingsbrede vervolgaccreditatie toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2020
27 augustus 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 23 t/m 27 mei 2016
17 mei 2013 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
29 juni 2012

Uitgesteld besluit

Het NIAZ heeft d.d. 29 juni 2012 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 29 mei 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt in februari 2013 uitgevoerd.

23 juni 2011 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie; auditbezoek maart 2012
23 maart 2011 Beëindiging overeenkomst voor de deelaccreditatie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde per 1 januari 2011.
1 oktober 2010 Op basis van de auditrapportage d.d. 28 juli 2010 heeft het NIAZ geconcludeerd dat de afdeling Nucleaire Geneeskunde niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Het kwaliteitssysteem is onvoldoende ontwikkeld.
9 maart 2010  Prereservering - instellingsbrede accreditatie - auditbezoek in oktober 2011
10 juli 2008 Aanvraag bestendige deelaccreditatie afdeling Nucleaire Geneeskunde

Inloggen

Terug naar inloggen