Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 januari 2022
Historisch overzicht 
10 november 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 januari 2022
september 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 3 t/m 6 oktober 2017

Inloggen

Terug naar inloggen