Radiotherapiegroep

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 juni 2021
Overzicht
17 juni 2020 Besluit instellingsbrede accreditatie (Radiotherapiegroep) te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 juni 2021
30 juli 2019 Aanvraag 2e proefaudit, auditbezoek 28 en 29 januari 2020
28 november 2019 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 9 t/m 11 november 2020
20 mei 2016 Besluit instellingsbrede accreditatie (Radiotherapiegroep) te verlenen, geldig tot 1 juni 2020
12 maart 2015 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 25 en 26 november 2015
16 juli 2014 Aanvraag instellingsbrede accreditatie (Radiotherapiegroep)
14 september 2012 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren (RISO), geldig tot 1 oktober 2016
31 mei 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie (RISO)
21 maart 2008 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen (RISO)
20 maart 2007 Aanvraag instellingsbrede accreditatie (RISO)

Inloggen

Terug naar inloggen