Radiotherapiegroep

Geaccrediteerd - eerste instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 juni 2020

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 juni 2020
Historisch overzicht
20 mei 2016 Besluit instellingsbrede accreditatie (Radiotherapiegroep) toe te kennen, geldig tot 1 juni 2020
16 juli 2014 Aanvraag instellingsbrede accreditatie (Radiotherapiegroep)
14 september 2012 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren (RISO), geldig tot 1 oktober 2016
31 mei 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie (RISO)
21 maart 2008 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen (RISO)
20 maart 2007 Aanvraag instellingsbrede accreditatie (RISO)

Inloggen

Terug naar inloggen