Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius

Actuele situatie 
Geaccrediteerd Eerste (deel)accreditatie, geldig tot 1 februari 2022
Overzicht
5 maart 2018 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 26 t/m 29 november 2019
22 december 2017 Besluit deelaccreditatiestatus toe te kennen aan de afdeling ZENO, geldig tot 1 februari 2022
september 2016 Aanvraag deelaccreditatie, gepland auditbezoek 23 en 24 november 2017
23 juni 2016 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 23 november 2016

Inloggen

Terug naar inloggen