Ommelander Ziekenhuis Groningen

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 april 2024
Overzicht 
24 juni 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 12 t/m 16 juni 2023
23 juni 2020 Besluit instellingsbrede accredetatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 april 2024
26 juli 2019 Besluit instellingsbrede accreditatie te verlenen, geldig tot 1 september 2023
8 februari 2019 Het NIAZ heeft 8 februari 2019 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Op 21 juni 2019 zal een heraudit worden uitgevoerd.
25 juni 2018 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 27 en 28 september 2018
16 januari 2017 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 3 t/m 7 december 2018
20 februari 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 maart 2019
10 februari 2014 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 27 t/m 31 oktober 2014
15 maart 2013 Besluit geen accreditatiestatus toe te kennen. Het NIAZ heeft geconcludeerd dat niet is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus.
31 oktober 2011 Aanvraag instellingsbrede accreditatie ( Locaties gewenst moment Lucas, Delfzicht) , auditbezoek van 19 tot en met 23 november 2012
  locatie St Lucas
26 november 2007  Besluit: de accreditatiestatus niet te continueren, Het NIAZ-bestuur heeft op 26 november 2007 geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. 
De volgende punten zijn als nog onvoldoende beoordeeld: het interne auditsysteem, het beheer van documenten, de voedselveiligheid, de medicatieveiligheid en het onderhoud van medische apparatuur
5 januari 2007 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie
11 februari 2004 Besluit: instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
5 juli 2002 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie
  locatie Delfzicht 
22 januari 2009    Besluit: geen initiele accreditatiestatus toe te kennen. Het NIAZ- bestuur heeft op 22 januari 2009 geconstateerd dat niet is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Er is onvoldoende sprake van een systematische aanpak van verbeteringen. Het documentbeheer is onvoldoende geborgd. De regie en sturing om processen te borgen is onvoldoende. Een aantal veiligheidsaspecten is onvoldoende geborgd
11 juni 2007 Aanvraag initiële accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen