O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 augustus 2021
Overzicht
23 juni 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2021
januari 2016 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 16 t/m 19 mei 2017

Inloggen

Terug naar inloggen