Noordwest Ziekenhuisgroep

Actuele status 
Geaccrediteerd Instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 mei 2020
Overzicht 
18 juni 2020 De audit uitgesteld besluit gaat plaatsvinden op 7 en 8 december 2020.
27 maart 2020 Het NIAZ heeft 27 maart 2020 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. In december 2020 zal een heraudit worden uitgevoerd.
18 februari 2019 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 10 t/m 14 februari 2020
27 augustus 2018 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 10 t/m 14 februari 2020
22 april 2016 Besluit instellingsbrede accreditatie te verlenen aan Noordwest Ziekenhuisgroep, geldig tot 1 mei 2020
13 maart 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie Noordwest Ziekenhuisgroep, auditbezoek 25 t/m 29 januari 2016
  Locatie Medisch Centrum Alkmaar
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie en deelaccreditatie oncologisch zorgproces - geldig tot 1 mei 2016
13 april 2012  Besluit: instelllingsbrede accreditatiestatus te continueren en accreditatiestatus deelaccreditatie oncologisch zorgproces te verlenen, geldig tot 1 mei 2016. 
27 augustus 2010 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie gecombineerd met deelaccreditatie oncologisch zorgproces, auditbezoek van 12-16 december 2011
7 november 2008 Besluit bestendige deelaccreditatiestatus NUGES te continueren, geldig tot november 2012
5 december 2007 Aanvraag voor tweede bestendige deelaccreditatie NUGES
6 december 2007 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
20 juni 2006 Aanvraag instellingsbrede accreditatie
augustus 2004 Besluit deelaccreditatiestatus toe te kennen aan het cluster operatieve verrichtingen
16 augustus 2004 Besluit bestendige deelaccreditatiestatus toe te kennen aan NUGES
10 oktober 2003 Aanvraag eerste bestendige deelaccreditatie NUGES
  Locatie Gemini Ziekenhuis Den Helder
Geaccrediteerd Verlenging Tweede instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 augustus 2016
3 juli 2015 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 augustus 2016
 9 januari 2015 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 9 januari 2015 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus met een jaar, uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage van de tussentijdse audit d.d. 20 november 2014 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst in mei 2015 een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
 3 februari 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 23 t/m 27 november 2015 
 17 februari 2014 Aanvraag tussentijdse audit, auditbezoek 18 en 19 september 2014
 8 april 2011 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 mei 2015
 10 september 2010 Uitgesteld besluit 
Het NIAZ heeft d.d. 10 september 2010 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. 
Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 6 juli 2010 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-) ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
De audit wordt in januari 2011 uitgevoerd.
 9 juni 2009 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 6 tot en met 9 april 2010
 4 oktober 2006 Besluit: initiële accreditatie toe te kennen
 27 juni 2005 Aanvraag initiële accreditatie, auditbezoek van 14 tot en met 16 maart 2006

Inloggen

Terug naar inloggen