Medisch Spectrum Twente

 

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2022
Overzicht
7 juli 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie dialysecentrum, auditbezoek 7 t/m 11 juni 2021
9 juni 2020

Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 maart 2022

28 juni 2019

Aanvraag proefaudit, auditbezoek 3 t/m 5 maart 2020

7 januari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlenen, geldig tot 1 maart 2021
13 november 2015 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 21 t/m 25 november 2016
9 januari 2015 Besluit VMS accreditatie toe te kennen, geldig tot 1 februari 2019
28 februari 2014 Aanvraag VMS accreditatie, gewenst auditbezoek 22 en 23 oktober 2014
18 oktober 2013 Besluit geen accreditatiestatus toe te kennen. Het NIAZ heeft geconcludeerd dat niet is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus
21 december 2011 Verzoek om uitstel instellingsbrede accreditatie toegekend, auditbezoek uitgesteld tot 3 t/m 7 juni 2013
2 september 2011
Aanvraag instellingsbrede accreditatie en bestendige deelaccreditatie afdeling Radiotherapie, auditbezoek van 4 tot en met 8 juni 2012
24 september 2010 
Prereservering instellingsbrede accreditatie, auditbezoek in juni 2012

Inloggen

Terug naar inloggen