Medisch centrum Sint-Jozef

Actuele status 
20 juli 2018 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 september 2022
Historisch overzicht 
november 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 5 t/m 8 juni 2018
april 2016 prereservering instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen