Medisch Centrum Jan van Goyen

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 januari 2024
Overzicht
15 november 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlenen, geldig tot 1 januari 2024
4 oktober 2018 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 2 t/m 3 oktober 2019
9 april 2018 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 25 en 26 maart 2019
6 maart 2018 Prereservering eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek oktober 2019

Inloggen

Terug naar inloggen