Meander Medisch Centrum

 

Actuele status 
Geaccrediteerd  Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 september 2023
Overzicht 
2 juli 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 5 t/m 9 juni 2023
2 juli 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 september 2023
4 januari 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 maart 2023
9 juni 2016 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 19 t/m 23 november 2018
17 maart 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 april 2019
20 januari 2014 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 24 tot en met 28 november 2014
11 maart 2011 Besluit instellingsbrede accreditatie toe te kennen, geldig tot 1 april 2015
1 oktober 2010 Uitgesteld besluit 
Het NIAZ heeft d.d. 1 oktober 2010 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus m.b.t. de instellingsbrede accreditatie uitgesteld. 
Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 20 september 2010 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten zijn nog onvoldoende ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus voor Meander Medisch Centrum toegekend. De audit wordt in februari 2011 uitgevoerd.
1 oktober 2010 Besluit accreditatiestatus toe te kennen voor oncologisch proces, geldig tot 1 oktober 2014.
29 september 2009  Aanvraag instellingsbrede accreditatie plus bestendige deelaccreditatie oncologisch proces, auditbezoek van 14 tot en met 18 juni 2010

Inloggen

Terug naar inloggen