MC Slotervaart

 

Actuele Status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 juli 2019
Historisch overzicht 
12 juni 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 juli 2019
12 september 2014 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 12 september 2014 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 18 juni 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst in maart 2015 de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten worden getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend.
2 oktober 2013 aanvraag eerste instellingbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen