Máxima Medisch Centrum

 

Actuele status
Geaccrediteerd 
Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 oktober 2021
Overzicht
7 juli 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie dialysecentrum, auditbezoek 21 t/m 25 juni 2020
16 juni 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 oktober 2021
30 september 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 oktober 2020
27 maart 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 11 t/m 15 juli 2016
1 februari 2013 Besluit Eerste instellingsbrede accreditatiestatus en eerste bestendige deelaccreditatiestatus afdeling Oncologie toe te kennen, geldig tot 1 maart 2017.
25 maart 2011

Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie en eerste bestendige deelaccreditatie Oncologie, auditbezoek van 8 tot en met 12 oktober 2012

20 februari 2009                            
Het ziekenhuis heeft besloten de bestendige deelaccreditatie psychiatrie niet voort te zetten
5 maart 2008
Aanvraag bestendige deelaccreditatie psychiatrie

Inloggen

Terug naar inloggen